فروشگاهها

شرکت های تجاری

شرکت های پخش

شرکت های خدماتی

پیمانکارها

شرکت های تولیدی و کارخانه ها

موسسات مالی

موسسات فرهنگی

موسسات هنری

شهرک های صنعتی

تولیدی پوشاک

آرمان تیبا کلام

Text Box: بازرگانی فروش

· معرفی کالاها و محصولات با کدینگ آزاد و بارکد

· پیش فاکتور

· دستور خروج کالا

· فاکتور فروش

· برگشت از فروش

· ورود محصول

· خروج محصول

· خرید

· برگشت از خرید

· سفارش خرید

· ورود و خروج امانی

· صدور فاکتور از دستور خروج کالا یا حواله انبار یا پیش فاکتور فروش

· صدور برگشت از فروش از فاکتور فروش

· تعریف مشتریان

· تنظیمات سفارشی فروش و طراحی فاکتور و پیش فاکتور

· گزارش های متنوع فروش ریالی و تعدادی براساس کالا یا اشخاص

· گزارش گردش کالا

· گزارش های متنوع خرید کالا

· گزارش های کنترلی انبار

· سود و زیان به تفکیک کالا

· فاکتورهای معوق و تسویه نشده

· گزارش ماه به ماه فروش خالص

· دریافت و پرداخت

· صدور سند حسابداری

نرم افزار آرتیکل