قیمت 000 000 35 ریال

لیست محصولات ارائه شده توسط آرتیکل

حسابداری دوبل - کدینگ استاندارد و قابل تغییر براساس نیاز - کد حساب های گروه - سرفصل - کل - معین - تفصیلی -  شش مرکز مجزا -  اسناد موقت -  اسناد اصلی

ادغام اسناد -  گزارش های متنوع

نرم افزار حسابداری

محصولات

فروشگاهها

شرکت های تجاری

شرکت های پخش

شرکت های خدماتی

پیمانکارها

شرکت های تولیدی و کارخانه ها

موسسات مالی

موسسات فرهنگی

موسسات هنری

شهرک های صنعتی

تولیدی پوشاک

معرفی نا محدود کالا -  انبارها -  اشخاص - پیش فاکتور -  دستور خروج کالا -  فاکتور فروش -  برگشت از فروش -  خرید -  برگشت از خرید -  ورود خروج امانی

ورود و خروج محصول - دریافت و پرداخت - بار کد -  ارتباط با انبار صنعتی -  ارتباط با حسابداری -  ارتباط با خزانه داری -  گزارش های متنوع

کلیه امکانات بخش فروش بعلاوه گزارشات جامع پخش براساس مناطق - فروشندگان - پورسانتها - کنترل پخش بر اساس مناطق و فروشندگان

ورود وخروج کالا -  معرفی انبارهای مختلف - صدور سند مصرف برای حسابداری صنعتی - جابجایی کالاها - و گزارشاهای متنوع و کنترلی انبار

معرفی بانک ها صندوق ها و تنخواه - معرفی دسته چک های بانکی -  دریافت و پرداخت چک - صدور و چاپ چک - طراحی چک های مختلف - دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی - صدور سند حسابداری - گزارش های بانکی - ارزش یابی چکهای دریافتی بلند مدت (راس گیری) - کنترل اسناد دریافتی با صندوق دار

معرفی فرمول های مختلف جهت محاسبه حقوق - معرفی انواع اضافات - معرفی انواع کسور - معرفی بیمه - جدول مالیاتی - معرفی فرمول اضافه کاری -  معرفی فرمول نوبت کاری - معرفی غیبت ها - معرفی وام -  صندوق پس انداز - بیمه  های خصوصی - لیست بیمه - دیسکت بیمه - لیست مالیات - دیسک مالیات حقوق - لیست بانک - دیسکت بانک - و انواع گزارش های دیگر

معرفی دارای های ثابت -  محاسبه استهلاک مستقیم یا نزولی - تحویل دارای - خروج دارایی - تعمیرات اساسی - کاهش ارزش دارایی - گزارش های متنوع و صدور سند استهلاک برای حسابداری

نرم افزار فروش شرکتی

نرم افزار فروش شرکتی + پخش مویرگی

نرم افزار انبار

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار اموال

قیمت 000 000 35 ریال

قیمت 000 000 40 ریال

قیمت 000 000 30 ریال

قیمت 000 000 20 ریال

قیمت 000 000 35 ریال

قیمت 000 000 18 ریال

معرفی واحد های صنعتی - محاسبه شارژ سالانه براساس متراژ هر واحد - محاسبه آب مصرفی و اضافه مصرف آب و جریمه های متعلقه - استفاده از کنتور خوان -  چاپ قبض و آب و شارژ -  و گزارش های متنوع

بزودی

شارژ و محاسبه آب شهرک های صنعتی

سردخانه

قیمت 000 000 70 ریال

قیمت 000 000 70 ریال

آرمان تیبا کلام

نرم افزار آرتیکل